top of page
3.png

ZAKON

O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

5.png

Zakon o turistiČkoj pristojbi

1.png

Zakon o Članarinama u turistiČkim zajednicama

1.png

POSLOVNIK O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZG TROGIRA

2.png

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE TZG TROGIRA

3.png

STATUT TZG TROGIRA

5.png

PRAVILNIK O DJELOKRUGU, ORGANIZACIJI, NAČINU RADA I UNUTARNJEM USTROJSTVU TZGT

1.png
1.png

objavljeno 16.2.2023.

bottom of page